2098012
Valgfag

Bemærk: De forskellige studieretninger i STX og HHX giver forskellige muligheder for valg af valgfag.

Denne oversigt viser det samlede udbud af valgfag for de tre uddannelser.

Fag markeret med fed har tidligere været oprettet.