STX - opbygning og struktur

For alle elever består gymnasiet af et 3 måneders grundforløb frem til starten af november i 1.g. Derefter følger godt 2½ års studieretningsforløb frem til studentereksamen efter 3.g.

Det samlede forløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene i gymnasiet er inddelt i A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste. I Almen Sprogforståelse (AP) får alle elever i grundforløbet en fælles basis for at lære fremmedsprogene på skolen. Endelig indeholder grundforløbet et Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), som er en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder. De fag, der indgår i NV er: Biologi, Fysik, Kemi og Naturgeografi.

Krav til fagenes niveauer:
Du skal have mindst 4 fag på A-niveau.
Naturvidenskabelige fag: Du skal have Biologi og Kemi på mindst C-niveau, og du skal have mindst et af fagene Biologi, Fysik eller Kemi på mindst B-niveau. Der er dog en undtagelse for denne regel for den tre-sproglige studieretning Det gælder også kravet om, at alle skal have matematik på mindst B-niveau.