2098012

GRUNDFORLØBET I STX.

Grundforløbet har en varighed på 3 måneder og vil derfor afsluttes i starten af november.

Grundforløbet er fælles for alle elever.

Der vil i grundforløbet indgå undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag og i nogle af de studieretningsfag skolen udbyder.

Undervisningen skal understøtte elevernes valg af studieretning, så eleven kan træffe et kvalificeret valg af studieretning.

Der indgår endvidere to introducerende fag i grundforløbet:

  1. naturvidenskabeligt grundforløb (NV) –  som er en introduktion til naturvidenskabelig tankegang og metode.
  2. almen sprogforståelse (AP) – som er en generel introduktion til sprogforståelse, grundlæggende grammatisk forståelse og en introduktion til sproget latin.

De to fag afsluttes med en intern prøve og resultatet tæller med i det samlede eksamensresultat med en samlet vægt på 0,5.

Der vil i løbet af grundforløbet være en obligatorisk evalueringssamtale, som skal være med til at afdække elevens faglige niveau og understøtte elevens valg af studieretning.

I løbet af grundforløbet vil der blive foretaget en skriftlig screening i matematik og screeningen vil indgå som en del af evalueringssamtalen og er ment som et hjælpemiddel til at afdække elevens behov for hjælp i matematik.

19
januar
foto
Åbent hus på SSG - kom og hør om vores uddannelser indtil kl. 12:30.
19
januar
foto
Ready when you are! Kom til åbent hus i dag og hør om vores uddannelser!
18
januar
foto
Dagens glade EUD-dimittender
18
januar
foto
Med Lions YCE-program til et 3 ugers camp i Portugal eller Frankrig i din næste sommerie!

Alle udgifter (minus lommepenge) dækkes af Lions Club.
Deadline for en skriftlig ansøgning er torsdag den 24. januar. Ansøgningen skal være motiveret og skal indeholde overvejelser om, hvad dansk kultur er og betydningen for at sætte sig ind i kulturelle forskelle i Europa/internationalt. Flere informationer om turen samt ansøgningsformularer fås hos IB-koordinator Morten Rødgaard Jensen. Ansøgningen skal sendes til mrj@stym.dk, og så udvælges to elever.

Alle Lions klubber deltager aktivt i YCE arbejdet for, at skabe og oprette en gensidig forståelse mellem verdens folk og dermed bringer unge i en meningsfuld og alsidig kontakt med andre unge af andre nationaliteter og kulturelle baggrunde.
- At udveksle unge mellem Danmark og andre lande, hvor Lions er repræsenteret
- At unge oplevelser en anden kultur, som gæst hos en værtsfamilie
- At unge deltager og oplever international forståelse på en ungdomslejr
16
januar
foto
Innovation på HTX
16
januar
foto
Vores 2016-årgang fra ATU, Akademiet for Talentfulde Unge - Ingeborg Kirstine Juul Fredslund-Madsen, Jonatan Rønsholdt, Louise Buksti-Ladefoged, Martine Daucke von Barner:
15
januar
foto
The Galla Dance practice has begun.
15
januar
foto
Valgfagskaravanen på besøg:
Kontakt

Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2, DK-7600 Struer
Tlf. 97 854300
struer-statsgym@stgym.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag - onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 14:00
ean-nr.: 5798000558236
CVR.nr. 29548358