gensyn
Projekt: Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Projekt Bæredygtighed og Innovation

Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?
Struer Statsgymnasium indgår sammen med fem andre gymnasier i Region Midt og med lokale, private og offentlige virksomheder i et udviklingsprojekt, hvor der på tværs af fag er udviklet undervisningsforløb i bæredygtighed og innovation ud fra problemstillingen: "Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?". Der er tale om virkelighedsnær undervisning, idet der tages udgangspunkt i reelle problemstillinger, som eleverne skal udvikle innovative løsningsforslag til.

Udviklingsprojekt
Med fokus på bæredygtighed og innovation har de i alt seks skoler udviklet projektet. Skolerne repræsenterer tilsammen alle de forskellige ungdomsuddannelser på gymnasialt niveau: stx, hf, hhx og htx og udgør grundlaget i et større samarbejde, hvor hver skole har opbygget et netværk af lokale virksomheder. Således bygger projektet på et netværk mellem skolerne, såvel som skolernes egne virksomhedsnetværk. 
Desuden støttes projektet af følgeforskning, der varetages af lektor, ph.d. Michael Paulsen og adjunkt, ph.d Morten Ziethen ved Aalborg Universitet, foruden at AU Herning og NTS-Centeret i Bjerringbro indgår i projektet i forskellige sammenhænge.

Projektets mål er set i et større perspektiv at give eleverne kendskab til og fortrolighed med de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige muligheder, som lokalområderne rummer.

De seks samarbejdsskoler er:
• Struer Statsgymnasium (projektledelse, innovationscup) (stx, hhx)
• Lemvig Gymnasium (hhx, stx)
• Skive Gymnasium & HF (stx, hf)
• Skive Tekniske Gymnasium (htx)
• Viborg Tekniske Gymnasium (Mercantec)
• Ikast-Brande Gymnasium (stx, hf)

Universiteter og øvrige:
• Aalborg Universitet ved lektor Michael Paulsen og adjunkt Morten Ziethen: formativ evaluering, slutrapport.
• AU Herning: Planlægning og udførelse af Innovationsdag marts 2015 og dommerdeltagelse i cuppen oktober 2016
• NTS-Centeret Bjerringbro: Formidling af projektet

Status for projektet
Som afslutning på de tre undervisningsforløb afviklet i løbet af 2015 var der Innovationscup den 29. oktober for i alt 160 elever fra SSG og de fem samarbejdsskoler. På cuppen præsenterede elever i grupper innovative og bæredygtige idéer, udviklet hjemme på skolerne og i samarbejde med lokale virksomheder. Præsentationsformen var en pitch på præcis tre minutter.
Dagen blev kickstartet med et oplæg ved skuespiller Niels Anders Thorn, som på levende vis illustrerede betydningen af kropssprog, mimik, tonefald i forhold til formidling af en præsentation. Herefter skulle eleverne bygge stande op med diverse materialer forberedt hjemmefra. Materialerne var bl.a. plancher, tegninger, videoklip og designede produkter udformet til illustration af den innovative idé, og iderigdommen var stor.
Fra SSG deltog 2.f, som havde været i praktik i forskellige virksomheder i lokalområdet. I konkurrence mod elever fra de andre skoler blev de bedømt af såvel eksterne dommere som eleverne selv. De seks bedste grupper gik videre til finalen, hvor Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi var overdommer i dommerkomiteen bestående af Kristian Lundgaard-Karlshøj fra Ausumgaard og Morten Graversen fra Struer Fysioterapi, Jacob Brix og Tina Magaard fra AU Herning, foruden Ebbe Kruse Vestergaard, UCH og Henrik Nyby, Skive Handelsskole.
I kombination med cuppen blev der afholdt en konference for gymnasielærere og erhvervsfolk. Konferencen blev åbnet af forskerne Michael Paulsen og Morten Ziethen, AAU, som gav et bud på, hvor innovation står i forhold til gymnasieskolen. Herefter gav Søren Hermansen et indblik i, hvordan bæredygtighed og innovation kan realiseres med eksempel i Samsøs etablering som vedvarende energiø. Konferencen var ikke blot en kombination af forskningsbaseret viden og bæredygtig praksiserfaring i verdensklasse, men også en demonstration af, hvordan man styrker elevernes innovative evner og deres viden om bæredygtighed. Som noget helt særligt var der mulighed for at opleve eleverne arbejde med innovation on location på cuppen. Samtidigt kunne præsentationerne og den efterfølgende dialog med elever og lærere give et indtryk af den spændvidde, som det at arbejde med innovation i gymnasiet rummer.

Rejsehold fra foråret 2016
Fra foråret 2016 vil det være muligt at kontakte os, hvis man ønsker at få besøg af undervisere, som via projektet har arbejdet med bæredygtighed og innovation. Det kan fx være i forbindelse med en pædagogisk dag eller erfaringsudveksling på anden vis. 
Et rejsehold er etableret og består af følgende repræsentanter: Marie Louise Telling Jepsen, Ikast-Brande Gymnasium, Merete Holm, Viborg Tekniske Gymnasium og Majurran Veethividangan, Struer Statsgymnasium. Nærmere information om rejseholdet kan fås ved at kontakte Rune Jersin Vingborg: rjv@stgym.dk eller Tina Semrau, Struer Statsgymnasium: tse@stgym.dk

Programmet for cuppen. (Se billederne fra finaledagen her.) 

 

Struer Statsgymnasium - Virksomheder

 

Virksomhed
Adresse
Hjemmeside
Offentlig/privat
Kontaktperson
E-mail/telefon
Emne relateret til virksomhed, foruden funktion i projektet
Ausumgaard
Holstebrovej 101,
7560 Hjerm
 
Privat
Jes Damgaard Lund
 
97 46 44 11
Social-, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. CSR. Oplægsholdere 2014 og fremtidig samarbejdspartner
Sundhed- & ældreområdet i Struer Kommune
Østergade 11, 7600 Struer
 
Offentlig
Lars Olesen
/Leila Boel
/Dalia Clausen
lol@struer.dk, 96848310
96848466
Undervisningsfor-løb om sundhed.
Oplægsholdere 2014 og fremtidig samarbejdspartner
Plan og miljø i Struer Kommune
Østergade 11-15, 7600
Struer
 
Offentlig
Lotte Juul/
Bjarke Danvig
96848449
96848440
Samarbejdsaftale om Oddesundprojekt - udvikling af lokalområde.
Vestforsyning/
Maabjerg Energi Concept
Nupark 51,
7500 Holstebro
 
Privat
Alan Lunde
20157257
Bæredygtighed og energi. Undervisningsfor-løb i biotek og fysik. Oplægsholdere 2014.
Fysioterapeut Morten Graversen
Klinikken for fysioterapi, Ølbyvej 41, 7600 Struer
 
Privat
Morten Graversen
97853930
Motion og sundhed. Oplægsholdere 2014.
B&O
B&O, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer
 
Privat
Ib Kongstad
 
Netværk  og IDA Engineering Club
VIFU, Videncenter for Fødevareudvikling
VIFU, Nupark 15, 7500 Holstebro
 
Offentlig/privat
Britt Sandvad
96127624
Ernæring og sundhed. Evt. facilitator ved innovationcamp.
Struer Museum
Søndergade 23, 7600 Struer
 
Offentlig
Majken Høgh
97851311
Bæredygtige museer
Mads Miltersen Design
Nupark 45, 1. sal, 7500 Holstebro
 
 
 
 
Privat
Mads Miltersen
30501252
Innovation
Proenergi
BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer
 
Privat
Skafti Halldorsson
22550396
Bæredygtighed og energi
Startvækst Struer
BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer
 
 
Helle Toftgaard
29248823
Netværk
Martin Munkebo A/S
Fabriksvej 5, 7600 Struer
 
Privat
Martin Munkebo
20119230
Forarbejdning af plast.
Kinesisk områdestudie
 
Struer Håndbryg
Ringgade 66A, 7600 Struer
 
Privat
Lehmann Højriis
61372662
Markedsføring

 

Kontakt

Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2, DK-7600 Struer
Tlf. 97 854300
struer-statsgym@stgym.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag - onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 14:00
ean-nr.: 5798000558236
CVR.nr. 29548358