Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Struer Statsgymnasium ligger hos bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger bl.a. vision, strategi og handleplaner for gymnasiet og godkender budget og regnskab.
 
Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Bestyrelsens sammensætning for Struer Statsgymnasium:

Formand
Helle Toftgaard - konsulent Startvækst Struer 
(udpeget af Bestyrelsen for Struer Handelsstandsforening)

Næstformand
Niels Thorning Villadsen
(valgt ved selvsupplering)

 

 

 

Medlemmer
Peter Vestergaard -  Formand for Børne- og uddannelsesudvalget i Struer kommune
(udpeget af Struer kommune)

Svend Aage Povlsgaard – Tidl. leder af lærerudd. og HF i Nørre Nissum
(udpeget af Rektorkollegiet for universiteterne)

Knud Bjerregaard Hansen – Skoleleder Thyholm Skole
(udpeget af Skolelederne fra skolens naturlige optageområde)

Finn Andersen – Bang og Olufsen
(valgt ved selvsupplering)

Johan Tonsberg (2y)
(Valgt af elevrådet mar. 2019 uden stemmeret)

Ingrid Møller Hedegaard (2f)
(Valgt af elevrådet mar. 2019)

Henning Andreæ – servicechef
(Valgt af medarbejderne april 18 uden stemmeret)

Stine Fabian Lund – lektor i dansk og samfundsfag
(Valgt af medarbejderne april '18 med stemmeret)

Sekretær for bestyrelsen
Rektor Mads Brinkmann Pedersen
mbp@stgym.dk - A 9785 4300 / M 2427 6920 

Referent
Vicerektor Christian Donslund
cdo@stgym.dk - A 9785 4300

Regnskabschef 
Susanne Lauritsen
sla@stgym.dk


 

Vedtægt, forretningsorden og referater
Her kan du læse bestyrelsens forretningsorden samt finde referater fra bestyrelsesmøderne

Her kan du endvidere se rektors resultatlønsaftale og årsrapporter:

Bestyrelsesmøde referater

Rektors resultatlønsaftale:

2019
28.01.2019
27.03.2019
09.05.2019

17.09.2019
05.11.2019
11.12.2019

2018

23.01.2018
03.04.2018
01.05.2018
18.09.2018
31.10.2018
11.12.2018

2017
26.01.2017
28.03.2017
18.05.2017

19.09.2017
09.11.2017
14.12.2017

2016
28.01.2016
31.03.2016
03.05.2016
20.09.2016

10.11.2016
13.12.2016

2015
25.03.2015
05.05.2015
22.09.2015
19.11.2015
10.12.2015


2014
28.03.2014
22.04.2014
13.05.2014
23.09.2014
18.12.2014

2013
04.04.2013
28.05.2013
24.09.2013
09.12.2013

2012
27.03.2012
22.05.2012
19.09.2012
18.12.2012

2011
29.03.2011
10.05.2011
09.06.2011
29.09.2011
15.12.2011

2010
11.02.2010
25.03.2010
20.05.2010
14.09.2010
08.11.2010
15.12.2010

2009
05.11.2009
10.12.2009

 

 


 

 

 

 

 

Årsrapporter
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013

Vedtægter
SSG Vedtægter pr. 1.8.2012

Forretningsorden
Forretningsorden 27.03.07