1844924
Tilsyn, ansvar og ansvarlighed

At bo på en kostskole kræver en høj grad af modenhed og ansvarlighed fra den enkelte elev. Det forventes, at du som kostskoleelev kan leve op til begrebet, frihed under ansvar. 

Kostskolens elevsammensætning spænder vidt både aldersmæssigt, kulturelt og normmæssigt. Der er ikke specifikke regelsæt for fx enkelte aldersgrupper, men et overordnet og bredt regelsæt der gælder alle. Som forældre kan man have andre regler, normer og forventninger til sit ”barn”, disse individuelle regler må primært bygge på tilliden mellem elev og forældre. Kostskolen har tilsyn med eleverne. Dette betyder ikke et konstant opsyn, men betyder at vi er opmærksomme på den enkelte elevs trivsel, på den enkelte elevs tilstedeværelse på kostskolen, samt på at kostskolens regel og normsæt overholdes.

Som kostskoleelev har man altid mulighed for at kontakte kostskolens vagthavende, hvis man ønsker råd og vejledning, har ting man gerne vil have vendt, eller hvis der at der opstår problemer.

Opstår der væsentlig bekymring omkring elever under 18 år vil man som forældre blive underrettet, man er ligeledes altid velkommen til at kontakte os. I forhold til elever over 18 år, henvender vi os som hovedregel kun til forældrene efter tilladelse fra eleven.

Boarding School Regulations

Ordensregler for kostskolen