2097813
2097776

TEKNISK STUDENTEREKSAMEN

Fra august 2018 kan du også tage en HTX på Struer Statsgymnasium. Her på siderne kan du læse om, hvordan HTX er opbygget, og du kan se hvilke studieretninger skolen udbyder til at begynde med. Du kan også se hvilke fag, der indgår i de forskellige studieretninger, dvs. hvordan den tekniske studentereksamen er sammensat for hver studieretning.HTX, er en studieforberedende og almendannende uddannelse, som giver dig gode muligheder og forudsætninger for at læse videre på en lang, en mellemlang eller en kort videregående uddannelse.

De obligatoriske fag giver sammen med dit valg af studieretning og valgfag en sammenhængende uddannelse, som både går i dybden og i bredden.

På Struer Statsgymnasium vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem skolens syv uddannelser STX, HHX, HTX,HF, EUD, EUX og IB Diploma , som er den internationale studentereksamen. Desuden har skolen også 10. klasse.

Skolen har endvidere en kostskole, hvor der bor godt 100 danske og udenlandske elever, som går på de forskellige uddannelser på skolen.

 

 

Christian Donslund
97 85 43 00
24 83 70 65
Vicerektor-Administationschef-Uddannelseschef (HHX, 10. klasse)

Skolens motto er:
LÆR MERE — LEARN MORE
Faglighed - Kreativitet - Samarbejde - Fællesskab

Kontakt

Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2, DK-7600 Struer
Tlf. 97 854300
struer-statsgym@stgym.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag - onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 14:00
ean-nr.: 5798000558236
CVR.nr. 29548358