2097989

Oversigt over større opgaver på hhx:

- Dansk/historie opgave (juni - 1.hhx) 

- SOP (december - 3.hhx) SOP 2019/20 vejl. og SOP 2019/20 tidsplan

 

VEJLEDNING OM STUDIEOMRÅDEPROJEKTET I 3H

Studieområdeprojektet i 3h – 2019-20
Tidsplan 

I uge 48 - 2019
Administrationen orienterer om studieområdeprojektet og udleverer en generel vejledning om studieområdeprojektet samt en valgblanket.

Eleverne vælger – i samråd med faglærerne – fag og det område, hvori projektet ønskes
udarbejdet.

Senest torsdag d. 16.01.2020
Eleverne afleverer blanket med de valgte fag på kontoret.
Bemærk: Blanketten skal udfyldes med blæk/holdbar skrift.

Skolen udpeger elevernes vejledere.

Senest onsdag d. 05.02.2020
Eleverne afleverer blanket med valg af område på kontoret.
Bemærk: Blanketten skal udfyldes med blæk/holdbar skrift.

Senest fredag d. 21.02.2020
Eleverne afleverer opgaveformulering på kontoret og i lectio

Senest onsdag d. 04.03.2020
Vejleder afleverer opgaveformulering i netprøver

Mandag d. 09.03.2020 kl. 09.00
Udlevering af opgaveformulering – mindst én af vejlederne er til stede.

Fredag d. 20.03.2020 – fredag d. 27.03.2020
Fordybelsestid – ingen undervisning i 3h.
Der vil være mulighed for vejledning efter aftale med vejlederne.

Senest fredag d. 27.03.2020 kl. 09.00
Projektaflevering sker ved at uploade opgavebesvarelsen i Netprøver.

Maj/juni 2020
Mundtlig eksamen.