Højere handelseksamen (HHX) er en almendannende og studieforberedende uddannelse med en erhvervsrettet profil inden for de merkantile fag.

Uddannelsen varer 3 år og er opdelt i et grundforløb, der fra skoleåret varer 3 måneder, og et studieretningsforløb, der varer 2 år og 7 måneder.

Både på grundforløbet og på studieretningsforløbet bruges en del af uddannelsestiden til studieområdet, der skal give sammenhæng mellem fagene.

På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HHX skal mindst fire af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau.

På HHX tilrettelægges uddannelsen hos os med udgangspunkt i 4 studieretninger:

  • 2 x økonomi og marked
  • 2 x sprog

Mange af de fag, du får i grundforløbet, kender du i forvejen. Det er bl.a. dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Men du vil også få undervisning i nye fag.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. En studieretning består normalt af to fag, der er samlet i en pakke. Når du vælger din studieretning, er du med til at vægte mellem de fag, du gerne vil tone din uddannelse med, fx afsætning, international økonomi eller et fremmedsprog.

Fagene på hhx findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. Der er krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. En samlet hhx består generelt af mellem 12 og 15 fag.

Obligatoriske fag og niveau:

Afsætning - Mindst B

Dansk A

Engelsk A

Erhvervsjura C

2. fremmedsprog begyndersprog* A eller

2. fremmedsprog fortsættersprog** - Mindst B

International økonomi - Mindst B

Matematik  - Mindst B

Samfundsfag C

Historie B

Virksomhedsøkonomi - Mindst B

* Fransk, italiensk, russisk, spansk og tysk

** Fransk og tysk

2. fremmedsprog er et begyndersprog på A-niveau eller et fortsættersprog på mindst B-niveau.