2097361
HF 2016-18 uddannelsens opbygning

HF-uddannelsens opbygning 2016-18

I HF er der følgende obligatoriske fag: Dansk, engelsk, idræt, matematik, et kreativt fag: billedkunst, musik, design eller mediefag, samt kultur- og samfundsfaglig fagpakke (KS) og den naturvidenskabelige fagpakke (NF)

I HF er der 2 fagpakker:

NF (Naturvidenskabelig fagpakke), som består af fagene Biologi C, geografi C og kemi C, benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Dette danner udgangspunkt for erkendelse og forståelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.
Fagpakken har en anvendelsesorienteret dimension og inddrager biologisk, geografisk og kemisk viden til at skabe en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold. Fagpakken afsluttes efter 1.år

KS (Kultur- og samfundsvidenskabelig fagpakke), som består af fagene Historie B, Religion C og Samfundsfag C, giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og internationalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder. Fagpakken afsluttes efter 2. år.

Gennem valgfagene kan du tone din HF- uddannelse efter interesser og behov. I løbet af 1. HF skal du vælge 2-4 valgfag.
Du skal mindst vælge:

  • 2 fag på B-niveau eller
  • Engelsk på A-niveau og 1 fag på B-niveau eller
  • Engelsk på A-niveau og 2 fag på C-niveau eller
  • 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau