kost1
kost2
gensyn
Biblioteket

Åbningstid: Hver dag i skoletiden.

Der er betjening dagligt 9.25-10:25 og 11:15-11:30 ved skolens bibliotekar, Erling Høiberg.

Søgning i skolens bibliotek kan også ske elektronisk.

Søgning i alle danske biblioteker på bibliotek.dk
I begyndelsen af skoleåret indføres de nye elever på de forskellige uddannelser i brugen af biblioteket.

http://skoda.emu.dk 
Ovenstående link giver bl.a. adgang til Infomedia, Polfoto, faktalink mm.
Adgangskoder til SKODA m.v. fås på biblioteket eller hos jeres faglærer.