Prøver i 10. Klasse på SSG

Regelgrundlaget fremgår af folkeskolelovens § 19 f og bilag 2 og 3 i prøvebekendtgørelsen. 
Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasse-prøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi, jævnfør folkeskolelovens § 19 f, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver (9. klasse). Om prøverne gælder det, at:

  • en elev kan vælge at kombinere prøverne, så eleven vælger at aflægge 10.-klasse-prøver i et eller flere fag og afgangsprøver i andre
  • hvis prøven i et fag består af både en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at aflægge den ene del og fravælge den anden del
  • eleven kan ligeledes vælge at kombinere niveauerne i fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve.

 

En elev kan kun indstille sig til prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget frem til prøveafholdelsen, og en elev kan kun aflægge prøve i et fag én gang i et skoleår.

Indstilling til prøve skal ske inden den 1. december forud for maj/juni prøveterminen. 
Folkeskolens afgangsprøver i læsning og retskrivning kan i 10. klasse aflægges hver for sig. Det samme gælder matematiske færdigheder og matematisk problemløsning. I fagene dansk og matematik kan eleven dog ikke kombinere de skriftlige prøver. I faget dansk kan eleven for eksempel ikke aflægge skriftlig prøve i 10. klasse og afgangsprøven i læsning.

Se oversigten over de tilladte hjælpemidler for 10. klasse.

Se oversigten over de tilladte hjælpemidler for 9. klasse.